Dzisiaj odbyło się spotkanie nowego kierownictwa Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z przedstawicielami związków zawodowych działających w PSP. Poruszono temat przyszłorocznych podwyżek.

Ze strony Państwowej Straży Pożarnej w spotkaniu udział wziął Komendant Główny PSP bryg. Andrzej Bartkowiak wraz z zastępcą mł. bryg. Arkadiuszem Przybyłą i współpracownikami. Stronę społeczną reprezentowali wiceprzewodniczący ‘Solidarności’, ZZ Strażaków ‘Florian’ i NSZZ Pracowników Pożarnictwa.

Podczas spotkania ustalono, że od 1 stycznia 2020 r. podwyżka wyniesie 380 zł w grupach uposażenia zasadniczego, w równej kwocie dla wszystkich strażaków. Ponadto uwzględniona zostanie wysługa lat.

Strony przewidziały również wolne środki na ewentualne awanse w stopniach i przeszeregowania poprzez pozostawienie łącznie kwoty 15,78 zł na etat.

Powyższe ustalenia powodują, że w Państwowej Straży Pożarnej na ten cel rozdysponowana jest kwota 500 zł. Na kwotę tę składa się:

  • podwyżka w każdej grupie – 380 zł (średnio 379,96 zł na etat);
  • wzrost wysługi – średnio 66,34 zł na etat;
  • 1/12 równowartości nagrody rocznej – średnio 37,97 zł na etat;
  • awanse w stopniach – średnio 11,55 zł na etat;
  • przeszeregowania związane z projektowanym rozporządzeniem Ministra SWiA w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej – średnio 4,18 zł na etat, pozostawione w budżetach komend wojewódzkich PSP na potrzeby całego województwa oraz w budżetach jednostek centralnych.

Zasady rozdziału wskazanych wyżej środków na awanse w stopniach i przeszeregowania będą podlegać uzgodnieniu ze stroną społeczną odpowiednich szczebli – poinformowała w komunikacie Komenda Główna PSP.

Foto. KG PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz