We wtorek 10.12.2013r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie odbyło się spotkanie opłatkowe ze strażakami Państwowych jak również Ochotniczych Straży Pożarnych, na którym uczesniczył Premier RP Donald Tusk.

Premier przybył do SGSP na zaproszenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza, Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Waldemara Pawlaka oraz Przewodniczącej Poselskiego Zespołu Strażaków, Pani Poseł Krystyny Skowrońskiej.

W świątecznym spotkaniu uczestniczyli także m.in.: Ewa Kopacz – Marszałek Sejmu RP, Eugeniusz Grzeszczak – Wicemarszałek Sejmu RP, parlamentarzyści na czele z Senatorem Zbigniewem Meresem – Przewodniczącym Senackiego Zespołu Strażaków, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki – Janusz Piechociński, Minister Sprawiedliwości – Marek Biernacki, Minister Pracy i Polityki Społecznej – Władysław Kosiniak-Kamysz, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Jacek Cichocki, Podsekretarz Stanu w MSW – Stanisław Rakoczy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Tadeusz Sławecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Tadeusz Nalewajk, a także kierownictwo służb resortu spraw wewnętrznych, przedstawiciele central związków zawodowych, stowarzyszeń, organizacji i instytucji na co dzień współpracujących z nami, komendanci wojewódzcy PSP i komendanci szkół PSP, prezesi zarządów oddziałów wojewódzkich oraz dyrektorzy biur ZOSP RP, Klub Generalski Państwowej Straży Pożarnej oraz strażacy z warszawskich jednostek ratowniczo-gaśniczych i strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych woj. kujawsko pomorskiego.&

Premier Donald Tusk złożył strażakom życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, podziękował za codzienne poświęcenie i zaangażowanie w ratowaniu ludzkiego zdrowia, życia oraz wszelkiego mienia.&

Tekst: straz.gov.pl
Foto: OSP Strzelno

o autorze

Redakcja