22 grudnia 2013 roku Druhny i Druhowie z OSP Wieczfni Kościelnej spotkali się na tradycyjnym corocznym spotkaniu opłatkowym, połączonym z poświęceniem nowych pomieszczeń dla strażaków.

Spotkanie Opłatkowe
22 grudnia 2013 roku Druhny i Druhowie z OSP Wieczfni Kościelnej spotkali się na tradycyjnym corocznym spotkaniu opłatkowym, połączonym z poświęceniem nowych pomieszczeń dla strażaków.
Miła atmosfera sprzyjała dzieleniu się doświadczeniami i wspomnieniami wydarzeń całorocznych, które mijający roku w naszej jednostce był zauważalne
Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania kolędy, następnie Prezes OSP Tadeusz Skolimowski złożył wszystkim serdeczne życzenia wytrwałości, bezpiecznej służby, spokoju, przede wszystkim, aby te święta były dla każdego strażaka i ich rodzin obfitujące w moc rodzinnego ciepła. Życzenia strażakom złożyli ksiądz Sławomir Krasiński i Wójt Gminy Jan Warecki, jak również druh Franciszek Siemianowski, który przekazał życzenia w imieniu Komendanta, PSP w Mławie jak również od Biura Terenowego ZOSP RP w Ciechanowie.
Łamiąc się opłatkiem, strażacy składali sobie życzenia z nadzieją na lepszy nowy rok. Kolejnym punktem spotkania wigilijnego było poświęcenie nowo otwartej szatni dla strażaków.
Następnie strażacy usiedli do tradycyjnej wigilijnej kolacji.

o autorze

Redakcja