W dniu 07 kwietnia 2016 roku w Warszawie odbyło się spotkanie Przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy z Komendantem Głównym PSP st. bryg. Leszkiem Suskim.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Sekcji Pożarnictwa  NSZZ SOLIDARNOŚĆ – Robert Osmycki, Damian Kochoń i Bartłomiej Mickiewicz, oraz zastępcy Komendanta Głównego PSP bryg. Marek Jasiński, oraz bryg. Krzysztof Hejduk.

Spotkanie dotyczyło oceny współpracy między Komendantem Głównym PSP a NSZZ SOLIDARNOŚĆ i dalszym jej rozwojem. Strony uznały dotychczasową współpracę jako dobrą. Określono cele i zasady współdziałania dla rozwoju Państwowej Straży Pożarnej.

duda1

Podczas spotkania omówiono kwestie pracownicze a w szczególności sytuację ekonomiczną pracowników cywilnych, oraz sposoby poprawy tej sytuacji. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ poinformował, że kwestia sytuacji pracowników cywilnych w sferze budżetowej jest przedmiotem prac Rady Dialogu Społecznego przy Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej. Poinformował też że w dniu 07 kwietnia 2016 roku członkowie Rady Dialogu Społecznego zaakceptowali projekt przepisów wprowadzających od 01 września 2016 roku minimalną stawkę godzinową na poziomie 12 złotych.

Źródło: Krajowa Sekcja Pożarnictwa

o autorze

Mateusz
Pomysłodawca i twórca Polskiego Serwisu Pożarniczego – Remiza.pl. W serwisie zajmuje się dosłownie wszystkim – od administracji serwisu po redagowanie nadesłanych tekstów. Straż pożarna to jego życie, co zresztą widać. Na co dzień strażak – ochotnik, który wdraża w życie pomysły oraz nowe funkcje w naszym serwisie.