13 grudnia odbyło się spotkanie świąteczne Pracowników, Funkcjonariuszy i Studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Rektor-Komendant st. bryg. dr hab. inż. Paweł KĘPKA, prof. SGSP złożył wszystkim przybyłym najlepsze życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

W wydarzeniu uczestniczyli Prawosławny Krajowy Kapelan Strażaków ks. ihumen Sergiusz, Kapelan Strażaków woj. mazowieckiego ks. Jerzy Sieńkowski.

07-dsc_0007

Na spotkaniu obcne były władze Uczelni: st. bryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP − Rektor-Komendant, bryg. dr hab. inż. Jerzy Gałaj, prof SGSP − Prorektor ds. Naukowo-Dydaktycznych i Studenckich, st. bryg. dr inż. Jarosław Zarzycki – Prorektor − Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych, mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka − Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, st. bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski − Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego i Kanclerz – mł. bryg. mgr inż. Aneta Zawadzka.

11-dsc_0012

Obecni byli również emerytowani pracownicy z prezesem Zarządu Koła ZEiR RP przy SGSP Janem Rubinkowskim, a także licznie przybyli przedstawiciele społeczności akademickiej SGSP.

SGSP

o autorze

Redakcja