W dniach 28-29 czerwca w Bazie Ratownictwa Wodnego Komendy Powiatowej PSP w Sieradzu zorganizowano spotkanie Zespołu ds. opracowania Zasad organizacji sztabu na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych.

Dokument ma na celu opisanie i usystematyzowanie zagadnień związanych z organizacją i funkcjonowaniem sztabu tworzonego na potrzeby działań ratowniczych oraz zapewnienie jednolitych wytycznych w zakresie ich tworzenia przez kierujących działaniem ratowniczym na poszczególnych poziomach kierowania.

Wprowadzenie niniejszych zasad ma również na celu doprecyzowanie sytuacji, w których Sztab powinien zostać zawiązany a także wskazanie elementów składowych, w tym wyposażenia w sprzęt i pojazdy. Dokument będzie miał również zastosowanie do działań innych niż ratownicze, w tym działań planowanych. Całość będzie stanowiła uzupełnienie zapisów rozporządzenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawie szczegółowej organizacji ksrg.

Źródło: KG PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz