W środę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie zespołu ds. opracowania dokumentów szczebla centralnego, związanych z rozstrzygniętym przetargiem na 22 trenażery do nauki i symulacji gaszenia pożarów wewnętrznych. 

Przetarg przeprowadziła KW PSP w Olsztynie a zamówienie jest na etapie końcowym tworzenia dokumentacji technicznej. Kolejnym etapem będzie zatwierdzenie przez zamawiającego poprawności wykonania z treścią zamówienia. Następnie trenażery będą dostarczane dowskazanych lokalizacji. Proces dostaw ma się zakończyć z końcem października.

cfbt1

Równolegle grono ekspertów pracuje nad dokumentacją. Spotkanie w KG PSP pozwoliło przedyskutować potrzeby i ustalić wizję strategii rozwoju tematyki gaszenia pożarów wewnętrznych. Uzgodniono, że priorytetem jest zakończenie trwających orac nad programem doskonalenia zawodowego w tej dziedzinie oraz nad uniwersalną rozbudowaną i szczegółową instrukcją stanowiskową. Zapewnione też zostaną wzorcowe scenariusze ćwiczeń.

W dalszej fazie zespół pochyli się nad przygotowaniem instruktorów zajęć z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych, maeriałami dydaktycznymi oraz wytycznymi do organizacji ćwiczeń z wykorzystaniem ognia na obiektach pozyskanych. Mamy nadzieję, że te założenia pozwolą na dynamiczny rozwój tej dziedziny szkolenia i docelowo przełożą się na poprawę jakości działań!

o autorze

Redakcja