Sprężarka Coltri trafiła do OSP Kamionki

W poniedziałek druhowie z jednostki OSP Kamionki odebrali nową mobilną sprężarkę Coltri ERGO 270 SH 330 bar do ładowania butli powietrznych.

Zakup sprężarki został zrealizowany dzięki wsparciu Siepomaga.pl i współpracy z Fundacją Strażacy Wielkopolska.

Mobilna sprężarka zapewni nam przede wszystkim bezpieczeństwo podczas długotrwałych działań ratowniczo – gaśniczych, głównie związanych z pożarami podczas których są produkowane trujące i rakotwórcze gazy – informują druhowie.

Foto. OSP Kamionki

Exit mobile version