Ochotnicza Straż Pożarna w Węgierskiej Górce po kilku miesiącach starań doczekała się fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Samochód został zabudowany na podwoziu Mercedes-Benz Sprinter z napędem 4×4. Wyposażony jest w wyciągarkę o uciągu pięciu ton, maszt oświetleniowy oraz agregat wysokociśnieniowy ze zbiornikiem wody 350 litrów i zbiornikiem środka pianotwórczego 30 litrów. W najbliższym czasie zostanie doposażony w średni zestaw narzędzi hydraulicznych i inny niezbędny sprzęt.

Docelowo będzie pełnił funkcję samochodu ratownictwa technicznego.

Mercedes kosztował prawie 450 tysięcy złotych, środki te pochodziły z budżetu jednostki, gminy Węgierska Górka, Rady Sołeckiej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Foto. jednostka

o autorze

Redakcja/Łukasz