Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działające na terenie Puszczy Białowieskiej doposażone zostały w nowy sprzęt.

Jak informuje Komenda Powiatowa PSP w Hajnówce, na wniosek Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych Ochotnicze Straże Pożarne w Olchówce, Narewce, Nowokorninie, Białowieży, Orzeszkowie i Werstoku otrzymały środki z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Cuprum na zakup sprzętu do gaszenia przede wszystkim pożarów lasów.

Każda jednostka kupiła rozdzielacz kulowy, dwie prądownice wodne, osiem odcinków węży tłocznych, przełącznik i dwa worki transportowe.

Foto. KP PSP Hajnówka 

o autorze

Redakcja/Łukasz