Ochotnicza Straż Pożarna w Helu  zamierza przeznaczyć ponad 30 tysięcy złotych na zakup sprzętu i szkolenia. Kilka dni temu jednostka otrzymała dotację celową z budżetu gminy.

Na liście zakupów jednostki znajdują się: pięć kompletów ubrań specjalnych, trzy komplety ubrań koszarowych, sześć par butów strażackich, 12 par butów gumowych, siedem par rękawic specjalnych, siedem kominiarek i jedna para rękawic technicznych. Część środków będzie przeznaczone na szkolenia dla druhów z kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej.

Całkowity koszt zadania to 34 129 złotych, z czego 15 439 zł to dotacja celowa Gminy Miejskiej Hel, 2800 zł to wkład Gminy do dotacji Urzędu Marszałkowskiego, a pozostałe 15 890 złotych pochodzi z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, Urzędu Marszałkowskiego, Fundacji Energa i budżetu jednostki.

Foto. OSP Hel

o autorze

Redakcja/Łukasz