Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w ramach podziału środków zebranych podczas akcji „Stop Powodziom!”, której celem było zebranie pieniędzy na zakup sprzętu ratowniczego dla ochotniczych, państwowych jednostek Straży Pożarnych oraz innych grup ratowniczych biorących udział w usuwaniu skutków powodzi – tworzy listę zapotrzebowania sprzętowego.

Przydział sprzętu odbywać się będzie na podstawie oficjalnego pisma– prośby skierowanego do zarządu Fundacji WOŚP. W prośbie należy krótko opisać dotychczasowe działania jednostki (przede wszystkim uwzględniając działania powodziowe), oraz wyszczególnić sprzęt niezbędny dla danej jednostki.

Fundacja WOŚP pilnie prosi o nadsyłanie oryginału prośby. Najpóźniej do dnia 31 sierpnia tego roku – decyduje data stempla pocztowego! Prośby należy wysyłać listem poleconym na poniższy adres:

„Fundacja WOŚP
Ul. Niedźwiedzia 2a
02-737 Warszawa”

Jednostki, których prośby nie dotrą w uzgodnionym terminie, nie zastaną uwzględnione w rozdziale sprzętu, który Fundacja WOŚP zakupi podczas najbliższego Konkursu Ofert, jednocześnie proszę wziąć pod uwagę, iż przesłanie wspomnianej prośby nie jest jednoznaczne z przyznaniem sprzętu (podziału środków na podstawie próśb dokona zarząd fundacji). Prośby mailowe nie będą rozpatrywane.

Źródło: WOŚP (wosp.org.pl)

o autorze

Redakcja