W związku z realizacją przez Komendę Wojewódzką PSP w Warszawie zawartej umowy na dostawę dwóch sztuk ciężkiego pojazdu ratownictwa technicznego do usuwania skutków kolizji (Mega City) w dniu 23 grudnia br. przeprowadzona została pozytywna procedura odbioru techniczno-jakościowego oraz faktycznego przedmiotowych samochodów.

Zakupiony sprzęt będzie użytkowany przez specjalistyczne grupy ratownictwa technicznego funkcjonujące przy Komendzie Miejskiej PSP m. st. Warszawy oraz Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie.

Dostarczone samochody wyposażone są w specjalistyczny sprzęt ratownictwa technicznego tj. m. in. wysięgnik z funkcją dźwigu typu rotator, wyciągarki oraz ramię holownicze.

Zakupu dokonano w związku z realizacją projektu pn.: „Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap III” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Ponadto w ramach wskazanego projektu Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie przeprowadziła procedury udzielenia zamówień publicznych, w wyniku których jednostki PSP z terenu kraju jak również województwa mazowieckiego zostały doposażone w specjalistyczne pojazdy, tj:

– 3 sztuki ciężkich samochodów ratownictwa technicznego,

– 6 sztuk lekkich samochodów specjalnych (po 2 sztuki lekkiego samochodu specjalnego rozpoznania ratowniczego, lekkiego samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego oraz lekkiego samochodu do przewozu ratowników).

Źródło: KW PSP Warszawa

o autorze

Redakcja