Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w imieniu swoim i innych komend PSP ogłosiła przetarg na dostawę samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Przedmiotem postępowania jest dostawa siedmiu średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego. Zamówienie zostało podzielone na dwie części, pierwsza to dostawa czterech samochodów, a druga – trzech.

Zgodnie ze specyfikacją samochody powinny zostać zabudowane na podwoziu kategorii drugiej – uterenowionej, z napędem 4×4, silnikiem o mocy min. 210 kW i kabiną brygadową. Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję, dach w formie podestu roboczego.

Każdy samochód ma zostać wyposażony w zbiornik wody o pojemności 2000 – 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompę A16/8-2,5/40, linię szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy, wyciągarkę, działko wodno-pianowe DWP16, sprzęt OUO, armaturę wodno-pianową, motopompę, drabiny, linki, pilarki, wentylator oddymiający, sprzęt burzący, agregat prądotwórczy, zestaw ratownictwa drogowego, podpory i kliny, zestaw ratownictwa medycznego itp.

Zakup jest realizowany w ramach projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV”.

Odbiorcy

Samochody z części pierwszej trafią do komend w Śremie, Mogilnie, Węgorzewie i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, natomiast z części drugiej do komend w Gorlicach, Lublinie i Strzyżowie.

Zamówienie powinno zostać zrealizowane w ciągu siedmiu miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Przed ogłoszeniem przetargu Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie przeprowadziła wstępnie konsultacje rynkowe mające na celu ustalenie szacunkowej wartości zamówienia. Z pięciu firm, tylko dwie – Szczęśniak i Bocar przesłały oferty cenowe.

Strażacy zaoszczędzili. Będą nowe wozy [LISTA]

o autorze

Redakcja/Łukasz