Stara strażnica Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Farnej w Śremie zostanie zburzona.

Jak informuje tydzien.net.pl, na ostatniej sesji rady miejskiej w Śremie, radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu po dawnej siedzibie strażaków.

Plan zakłada, że w miejscu gdzie teraz stoi strażnica i przyległym terenie Śremskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego powstanie jedenaście budynków mieszkalnych. Budynek, który zostanie budowany w miejscu strażnicy ma nawiązywać do budynku PSP.

Śremscy strażacy opuścili strażnicę w 2018 roku, obecnie wyjeżdżają do zdarzeń z obiektu przy ulicy Grunwaldzkiej. 

o autorze

Redakcja/Łukasz