Od niedawna wiemy, że stowarzyszenia takie jak Ochotnicze Straże Pożarne mogą korzystać z różnych źródeł finansowania. Na naszą redakcyjną skrzynkę dostaliśmy pewien materiał, który dowodzi nam, że dla chcącego tak na prawdę nic trudnego. Jedną z jednostek, które skorzystały z funduszy UE jest OSP w Barczewie.

Dzięki wsparciu z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki – Oddolne inicjatywy na terenach wiejskich” oraz dużemu zaangażowaniu strażaków z OSP w Barczewie, a w szczególności Adama Dowgiałło (wiceprezesa OSP) zostały przeprowadzone kursy. Celem tych kursów było podniesienie kwalifikacji i umiejętności strażaków ratowników z terenu gminy Barczewo. W ramach tego przeprowadzono kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy i języka migowego, który ukończyły 24 osoby z terenu powiatu olsztyńskiego. Natomiast cztery z nich przeszły kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. W chwili obecnej szesnastu wytypowanych strażaków z całej naszej gminy uczestniczy w kursie na prawo jazdy kategorii C (samochody ciężarowe pow. 3,5 tony), który potrwa do końca września.

Ponadto dziewięciu ratowników z Barczewa aktywnie uczestniczy w kursie nurkowania , który jest przeprowadzany w Olsztynie przez Miłosza Dąbrowskiego. Wartość obydwóch projektów wynosi około 100.000 zł! Zdobyte doświadczenie i umiejętności zamierzamy w pełni wykorzystać w naszej codziennej pracy strażaka – ratownika. Nasza jednostka od 1997 roku włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Mimo wielu obowiązków wynikających z założeń statutowych i dość dużej ilości wyjazdów do akcji (189 wyjazdów od 1 stycznia do 10 sierpnia 2012) znajdujemy czas by włączyć się w życie kulturalne naszej gminy. Uczestniczymy w wszelkiego rodzaju festynach, przeprowadzamy szkolenia i pokazy ratownicze, organizujemy imprezy turystyczne oraz akcje honorowego oddawania krwi.

Często również bywamy gościnnie w szkołach ucząc dzieci, młodzież i dorosłych udzielania pierwszej pomocy. Nie zapominamy również o naszych aktywnie działających druhach oraz o tych, którzy sumiennie wspierają naszą jednostkę. Serdecznie im dziękujemy.

o autorze

Redakcja