Zastępca Komendanta Głównego PSP st. bryg. Arkadiusz Biskup został odwołany ze stanowiska z dniem 24 lutego. Dzisiaj pożegnał się ze sztandarem.

Podczas uroczystego apelu, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Bartkowiak serdecznie podziękował swojemu zastępcy za ponad 30 lat służby na rzecz polskiego pożarnictwa i ochrony przeciwpożarowej. W sposób szczególny podziękował za zaangażowanie w realizację zadań oraz współpracę w ostatnich miesiącach – informuje komenda.

St. bryg. mgr inż. Arkadiusz Biskup jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którą ukończył w 1993 roku w stopniu młodszego kapitana, uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. Następnie skierowano go do służby w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Po reformie administracyjnej w roku 1999, w nowo powstałej Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie, objął stanowisko zastępcy naczelnika wydziału operacyjnego, a w roku 2000 dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Częstochowie. W 2008 roku został powołany na stanowisko nieetatowego zastępcy dowódcy Kompanii Gaśniczej Centralnego Odwodu Operacyjnego „PORAJ”. Od 22 listopada 2016 r. pełnił obowiązki zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach, a od 19 maja 2017 r. został zastępcą komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach.

Zastępcą Komendanta Głównego PSP był od września 2018 roku.

Foto. KG PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz