W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej powstały projekty standardu wyposażenia i wymagań techniczo – użytkowych dla średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych przeznaczonych dla jednostek OSP.

Standard stanowi wykaz wymaganego wyposażenia średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, przeznaczonego dla jednostki OSP, dla zapewnienia gotowości bojowej umożliwiającej podjęcie samodzielnych działań ratowniczo-gaśniczych podczas gaszenia pożarów, w tym pożarów wewnętrznych oraz ratownictwa technicznego, w szczególności ratownictwa na drogach. Szczegółowy wykaz wyposażenia powinien wynikać ze specyfiki występujących zagrożeń na obszarze chronionym OSP – czytamy w dokumencie.

Wyposażenie zaproponowane w dokumencie to sprzęt podzielony na 10 grup: wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej; pompy pożarnicze; armatura i osprzęt pożarniczy; sprzęt ratowniczy; narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt; podręczny sprzęt gaśniczy; sorbenty, neutralizatory, środki gaśnicze; sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności; sprzęt ratownictwa medycznego; osprzęt pomocniczy.

Z kolei wymagania techniczno – użytkowe zostały opracowane dla średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych z napędem 4×2 i 4×4.

Wersja 4×4 dostępna jest tutaj, a 4×2 tutaj.

Pod koniec marca Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wysłał do wszystkich Komend Wojewódzkich PSP ‘Standard wyposażenia…’ i minimalne wymagania techniczno-użytkowe. Uzgodnienie projektów miało się odbyć w piątek 29 marca w Komendzie Głównej PSP.

Poniżej projekt ‚Standardu wyposażenia’.

o autorze

Redakcja/Łukasz