Dzięki uprzejmości Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu redakcja naszego serwisu miała okazję zwiedzić i zapoznać się ze strukturą działania największego w kraju stanowiska do analizowania i prognozowania zagrożeń oraz dysponowania służb ratowniczych.

Stanowisko do Analizowania i Prognozowania Zagrożeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zostało otwarte 7 lutego 2012 roku. Całkowity koszt budowy stanowiska to około 14,2 mln złotych, z czego część środków finansowych pozyskano w ramach unijnego programu ,, Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego”.

Stanowisko mieści się w prawie 300 metrowej hali, którą podzielono na trzy sekcje. W pierwszej sekcji znajdują się trzy stanowiska dla operatorów, którzy odbierają zgłoszenia, dysponują do zdarzeń jednostki PSP i OSP oraz powiadamiają inne służby. W tym miejscu służbę w systemie 12 godzinnym pełni trzech lub czterech strażaków, gdzie stan minimalny na zmianie to trzy osoby.

Każde z trzech stanowisk wyposażone jest w cztery niezależnie od siebie pracujące monitory. Pierwszy z nich służy do prowadzenia łączności radiowej DGT, dzięki któremu w zależności od tego gdzie jest dane zdarzenie w celu poprawienia łączności system wybiera automatycznie jeden z siedmiu masztów radiowych, z którego wychodzi najsilniejszy sygnał.

Maszty zlokalizowano w Poznaniu jak i w innych miejscach powiatu, gdzie stwierdzono słabą łączność radiową ze względu na znaczną odległość od SK KM. Oprócz tego awaryjnie na dwóch stanowiskach są zamontowane standardowe stacje typu Motorola, z których jedna prowadzi nasłuch na kanale łączności z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, a druga na kanale łączności z Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego.

Drugi monitor służy do wyszukania i zlokalizowania miejsca zdarzenia, kolejny monitor to system SWD oraz ostatni monitor służy do łączności GPS, na którym wyświetlane są aktualne pozycje wszystkich pojazdów ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej, które aktualnie prowadzą działania lub się przemieszczają.

Dodatkowo przed stanowiskami operatorów zainstalowano monitor, który jest zintegrowany z monitoringiem miejskim, głównym jego zadaniem jest obserwacja miejsca zdarzenia i doprecyzowanie zgłoszenia, jeżeli w danym miejscu jest zainstalowana kamera monitoringu miejskiego. Zaletą tego systemu jest możliwość podglądu trasy dojazdu do zdarzenia i ewentualne pokierowanie pojazdu inną trasą, jeżeli ta, którą obecnie jedzie jest zakorkowana.

Odbieranie zgłoszeń o zdarzeniach odbywa się w dwojaki sposób, pierwszy to poprzez numer 112 w WCPR gdzie osoba zgłaszająca zostaje przekierowana telefonicznie na numery alarmowe 998, bądź dyżurny w WCPR sam odbierze zgłoszenie i przekaże je do straży pożarnej lub w sposób drugi, kiedy obywatele dzwonią bezpośrednio na numer alarmowy 998.

Po odebraniu informacji o zdarzeniu operator zakłada kartę zdarzenia w systemie SWD, następnie przy pomocy aplikacji mapamsk lub targeo następuje lokalizacja zdarzenia z dokładnym adresem oraz zadysponowanie jednostek ratowniczych. Alarmowanie i dysponowanie jednostek OSP odbywa się poprzez system selektywnego powiadamiania lub wysłanie grupowych wiadomości tekstowych z informacją o zdarzeniu na podane przez naczelników jednostek numery telefonów komórkowych strażaków danej OSP. Z kolei alarmowanie dla jednostek PSP odbywa się wewnętrznymi liniami telefonicznymi lub drogą radiową, następnie wysyłane są na panel GPS w pojeździe, który ma udać do zdarzenia dane z lokalizacją zdarzenia i dodatkowo w formie papierowej po przez wydrukowanie informacji na drukarkach znajdujących się w garażach poszczególnych jednostek.

W drugiej sekcji hali znajduje się dziesięć dodatkowych stanowisk, które w każdej chwili mogą być wyposażone w sprzęt łączności radiowej i telefonicznej oraz w komputery. Stanowiska te mogą być obsadzone przez dodatkowych operatorów straży pożarnej, dyspozytorów innych służb oraz pełnią zadanie, jako zapasowe miejsce dla numeru alarmowego 112.

Trzecia sekcja to sala dowódczo – sztabowa zlokalizowana na piętrze hali, w której podczas występowania anomalii pogodowych oraz klęsk żywiołowych zbiera się sztab antykryzysowy, w którego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich służb operujących na terenie miasta Poznania czy też powiatu. Sala służy również do prowadzenia telekonferencji z innymi komendami PSP w kraju.

Podsumowując naszą wizytę

Redakcja składa podziękowania zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu st. bryg. Jerzemu Raneckiemu za umożliwienie zwiedzenia stanowiska, a mł. bryg. Dariuszowi Dańdzie za oprowadzenie i przekazanie informacji. Autorem zdjęć jest pan Artur Napierała z redakcji lubon.tv.

o autorze

Redakcja