Miejsce do ustawienia pomp pożarniczych służących do poboru wody ze zbiornika. Przy każdym przeciwpożarowym zbiorniku wodnym należy przewidzieć stanowisko czerpania wody ułatwiające pobór wody ze zbiornika pompami pożarniczymi. Stanowisko czerpania wody powinno mieć wymiary co najmniej 20×20 m. Na terenach wiejskich dopuszcza się stanowiska o wymiarach 3×3 m , przeznaczone do ustawienia motopompy. Stanowisko takie powinno znajdować się w odległości nie większej niż 3 m od punktu poboru wody ze zbiornika. Odległość stanowiska czerpania wody jak i punktu poboru wody ze zbiornika lub studzienki ssawnej, od najbliższego chronionego obiektu nie powinna być mniejsza niż 25 m.

o autorze

Redakcja