Stanowisko gaśnicze znajdujące się poniżej ogniska pożaru lub terenu, obiektu bronionego.

o autorze

Redakcja