Stanowisko gaśnicze zlokalizowane wewnątrz budynku (obiektu).

o autorze

Redakcja