Pomieszczenie na terenie straży pożarnej ze stałym dozorem i pełnym wyposażeniem, w którym są odbierane zgłoszenia o niebezpieczeństwie i podejmowane działania zmierzające do mobilizacji ludzi, urządzeń i wyposażenia.

o autorze

Redakcja