Star i Jelcz dla strażaków-ochotników z gminy Małkinia Górna

Jednostki OSP Daniłówka Pierwsza i OSP Treblinka z gminy Małkinia Górna otrzymały używane samochody ratowniczo – gaśnicze.

Strażacy z OSP Daniłówka Pierwsza zostali doposażeni w ciężkiego Jelcza 325 typu GCBA 6/32, który został przekazany z sąsiedniej jednostki OSP Małkinia Górna.

Z kolei strażacy z Treblinki pozyskali Stara 266. Został kupiony od jednostki OSP z województwa warmińsko-mazurskiego. Gmina Małkinia Górna na ten cel zabezpieczyła 55 tysięcy złotych.

Foto. UG, OSP

Exit mobile version