W miniony weekend (4 i 5 marca br.) czterdziestu ratowników z gminy Puck wzięło udział w szkoleniu z wykorzystaniem jedynego w Polsce, mobilnego trenażera LPG.

Organizatorem szkolenia był Zarząd Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Pucku oraz Urząd Gminy Puck. Ratownicy mieli okazję podnosić swoje kwalifikacje na jedynym w Polsce, mobilny trenażer, który w 100% odzwierciedla realizm zdarzeń z udziałem propan-butanu.

Strażacy zostali podzieleni na dwie grupy ćwiczebne – po 20 ratowników na jeden dzień szkolenia, które realizowane było na płaszczyźnie teoretycznej (w budynku Zespołu Szkół w Starzynie) i praktycznej (na boisku sportowym w Starzynie). Celem szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności ratowników w zakresie postępowania podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, związanych z emisją gazu propan-butan.

W trakcie części teoretycznej omówiono szereg zagadnień związanych z tematyką szkolenia m.in. charakterystykę gazu propan-butan, jego właściwości i parametry, zależności pomiędzy temperaturą, a ciśnieniem, zapoznanie uczestników z niebezpieczeństwami, które są możliwe do wystąpienia podczas emisji, różnicami emisji fazy ciekłej, a gazowej, oraz wyznaczanie stref niebezpiecznych. Strażacy, za pomocą termodensymetru LPG określali skład mieszaniny propan-butan na podstawie gęstości i temperatury.

Część praktyczna obejmowała scenariusze:

-emisja fazy ciekłej (z pożarem i bez)
-emisja fazy gazowej (z pożarem i bez)
-pożar strumieniowy JET-FIRE

Uczestnicy zostali zapoznani z obsługą trenażera oraz środkami bezpieczeństwa podczas pozoracji. Podczas części praktycznej każdy strażak uczył się jak uszczelnić rozszczelnienie, wykonać bezpieczne podejście do palącego się zbiornika i instalacji, a także wykonać skuteczne chłodzenie zbiornika, czy izolować zbiornik przed promieniowaniem podczas pożaru fazy ciepłej.

Po zakończonym szkoleniu każdy ratownik otrzymał certyfikat.

o autorze

Redakcja