Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ ‘Solidarność’ z dniem 9 lipca zaprzestaje działalności – poinformował w komunikacie Przewodniczący Sekcji.

20 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ ‘Solidarność’ z udziałem szefa ‘S’ Piotra Dudy, który poinformował Komisję o sytuacji w Krajowej Sekcji Pożarnictwa i braku możliwości zwołania skutecznego sprawozdawczo – wyborczego Walnego Zebrania Delegatów. Przedstawił w informacji chronologię wydarzeń w tym przypomniał, iż dwukrotnie spotkał się z Radą Sekcji (w kwietniu 2017r. i kwietniu 2018r.) oraz w październiku 2017r. z Prezydium Sekcji. Przypominał o zasadach obowiązujących w NSZZ ”Solidarność” i związanych z tym obowiązkach.

Po krótkiej dyskusji Komisja Krajowa podjęła uchwałę o wykreśleniu z rejestru krajowych sekcji branżowych KSP NSZZ ”Solidarność”.

Z dniem 9 lipca, czyli w dniu uprawomocnienia się Uchwały Komisji Krajowej, Krajowa Sekcja Pożarnictwa zaprzestała działalności, a umocowanie władz stanowiących, wykonawczych i kontrolnych zostaje wygaszone.

Nadal natomiast podstawowe organizacje związkowe (organizacje zakładowe i międzyzakładowe) oraz struktury regionalne i międzyregionalne funkcjonują na dotychczasowych zasadach tj. działają zgodnie z ustawą o związkach zawodowych oraz Statutem NSZZ ”Solidarność”. Uchwała Komisji Krajowej odnosi się jedynie do branżowej struktury krajowej i ustala zaprzestanie funkcjonowania i istnienia Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” wraz z Prezydium, Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność”  oraz Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność”. Wobec powyższego wszelkie sprawy na poziomie krajowym tj. negocjacje, konsultacje, opiniowanie, załatwianie spraw bieżących przejmuje Prezydium Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność” – poinformowano w komunikacie.

W tej chwili jedyną osobą ze strony NSZZ ”Solidarność” uprawnioną do kontaktowania się z Komendantem Głównym PSP jest Przewodniczący KK Piotr Duda lub osoba pisemnie upoważniona przez Prezydium KK NSZZ ”Solidarność”.

Foto. Solidarność Kraków

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl