13 marca sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński wraz z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadierem Leszkiem Suskim otworzyli w Sejmie wystawę zdjęć „Polska solidarna w Europie. Polscy strażacy w Szwecji”.

Fotografie przedstawiają misję strażaków, którzy latem ubiegłego roku pomagali szwedzkim służbom w walce z gigantycznymi pożarami lasów. Wystawa w dniu 12 lutego 2019 roku otwarta była w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Pan Jarosław Zieliński podczas otwarcia wystawy w Sejmie powiedział: „Szlachetne postawy zasługują zawsze na docenienie. Tą wystawą chcemy pokazać szlachetność polskich strażaków, którzy pospieszyli z pomocą Szwedom w lipcu ubiegłego roku”.

Do walki z żywiołem w Szwecji nasz kraj wysłał dwa moduły gaśnicze wyspecjalizowane w gaszeniu pożarów lasów. Była to odpowiedź na prośbę Szwecji wystosowaną w ramach systemu międzynarodowej pomocy ratowniczej (Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności). Grupa 139 polskich strażaków z 44 pojazdami ratowniczo-gaśniczymi 20 lipca 2018 r. udała się do Szwecji na pomoc w gaszeniu pożarów. Szwedzkich ratowników wspierali strażacy z województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i mazowieckiego.

Łączna powierzchnia stref pożarów w Szwecji, które gasili nasi strażacy, wynosiła 25 tys. ha. Strażacy musieli walczyć z żywiołem i zmęczeniem – każdy z nich przeszedł średnio około 55 km. Działania prowadzono w systemie ciągłym, w trudnych warunkach terenowych, przy silnym i zmiennym wietrze, co powodowało potrzebę dokonywania podmiany ratowników co 12 godzin.

Strażacy stacjonowali na stałe w miejscowości Sveg. Działania prowadzone były od 23 lipca 2018 r. w trzech wyznaczonych przez władze szwedzkie strefach. Polscy strażacy gasili pożary lasów i torfowisk oraz patrolowali i dogaszali zarzewia ognia w miejscach pogorzelisk. Bronili również przed  ogniem m.in. miejscowość Karbole, z której wcześniej ewakuowano mieszkańców. Zbudowali tam linię obrony o długości siedmiu kilometrów.

Podczas otwarcia wystawy gen. brygadier Leszek Suski powiedział: „takie akcje jak misja polskich strażaków w Szwecji, pokazują, że zawsze można liczyć na naszą profesjonalną pomoc. Ta wystawa obrazuje naszą solidarność, ofiarność i wiarygodność”.

Opracowanie: kpt. Krzysztof Batorski, Gabinet Komendanta Głównego
Zdjęcia: Twitter MSWiA

o autorze

Redakcja/Łukasz