Strażacy wrócili na budowę drogi ekspresowej S-5. Tym razem w miejscowości Borówno odbyły się ćwiczenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych.

Ćwiczenia przeprowadzono na budynkach przeznaczonych do rozbiórki i udostępnionych przez głównego wykonawcę inwestycji i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Ćwiczono m.in. operowanie prądami gaśniczymi, zabezpieczenie budynku z zewnątrz i sprawdzano wytrzymałość elementów konstrukcji na stosowany sprzęt gaśniczy. W kontrolowanym pożarze strażacy obserwowali też jak rozprzestrzeniają się ogień i dym w pomieszczeniach a także gdzie gromadzą się niebezpieczne gazy. Sprawdzano również jak szybko pod wpływem ciepła rozkładają się materiały palne oraz jaki wpływ na siłę ognia ma dopływ świeżego powietrza do konkretnych pomieszczeń.

W lutym na innym odcinku budowy S-5 ćwiczenia z organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych prowadzili strażacy ze Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej ‘CHEŁMŻA’ i Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego ‘TORUŃ’.

Foto. GDDKiA Bydgoszcz

o autorze

Redakcja/Łukasz