Strażackie ćwiczenia na Jasnej Górze na wypadek pożaru

W dniach 25-27 kwietnia na Jasnej Górze przeprowadzone zostały ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Scenariusz ćwiczeń zakładał powstanie pożaru w jednym z pomieszczeń Klasztoru, a w jego  konsekwencji jego rozprzestrzenienie się na część właściwą Klasztoru.

W działania zaangażowano wydzielone siły i środki z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie i Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, jednostki OSP z powiatu częstochowskiego oraz najwyższy w województwie śląskim podnośnik SHD 68 z JRG w Chorzowie.  

Tematem ćwiczeń było:

• zapoznanie ćwiczących z warunkami budowlanymi obiektu, warunkami ewakuacji, zaopatrzeniem wodnym, możliwością dojazdu i warunkami manewrowania pojazdami pożarniczymi wewnątrz Klasztoru,

• praktyczne sprawdzenie założeń dotyczących możliwości i czasu dojazdu do miejsca zdarzenia przewidzianych sił i środków (dojazd do ćwiczenia odbywa się nie alarmowo),

• praktyczne sprawdzenie umiejętności budowy zaopatrzenia wodnego oraz umiejętności dostarczania wody na duże odległości

• doskonalenie umiejętności organizacji zasad łączności na potrzeby działań ratowniczo-gaśniczych,

• doskonalenie umiejętności dowodzenia dużymi związkami taktycznymi przez kadrę dowódczą KM PSP w Częstochowie.

Foto. KM PSP Częstochowa

Exit mobile version