W czwartek 9 września na terenie Bazy Magazynowej PERN w Adamowie odbyły się ćwiczenia straży pożarnej.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar zbiornika z ropą naftową o pojemności 50 tysięcy metrów sześciennych. 

O godzinie 11 nastąpiło praktyczne sprawdzenie możliwości podania środków gaśniczych w natarciu z intensywnością około 37 800 dm3 na min. w ramach ćwiczebnej akcji gaśniczej. Uzyskanie takich parametrów jest możliwe wyłącznie dzięki użyciu sprzętu znajdującego się w dyspozycji jednostek specjalistycznych Zakładowych Straży Pożarnych PERN, Lotos, które posiadają pompy o wydajności 25 tyś l dm3/min i działka o parametrach ponad 22 tys. dm3/min – informuje Komenda Powiatowa PSP w Siemiatyczach.

W ćwiczeniach wzięły udział wydzielone siły i środki Zakładowych Straży Pożarnych PERN, PKN ORLEN i LOTOS oraz Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach i Bielsku Podlaskim.

Ich celem było sprawdzenie skuteczności działań ratowników przy gaszenia pożaru zbiornika z ropą naftową.

Baza PERN w Adamowie jest zakwalifikowana – zgodnie z zapisami prawa ochrony środowiska – jako zakład dużego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej i jako taka ma obowiązek cyklicznego (raz na trzy lata) sprawdzenia planu ratowniczego.

Foto. PSP Siemiatycze

o autorze

Redakcja/Łukasz