Strażackie ćwiczenia na terenie Ośrodka Szkolenia CSAiU Toruń

Dzisiaj na terenie Ośrodka Szkolenia CSAiU Toruń w Nadleśnictwie Gniewkowo odbyły się ćwiczenia z zakresu gaszenia pożarów leśnych oraz inspekcja gotowości operacyjnej KSRG.

W ćwiczeniach udział wzięły wydzielone siły i środki Komendy Miejskiej PSP w Toruniu, Wojskowa Straż Pożarna, wszystkie jednostki OSP KSRG z powiatu otruńskiego i jednostki OSP z powiatu inowrocławskiego.

Ich celem było poznawanie specyfiki obszarów leśnych na terenie poligonu wojskowego w kontekście prowadzenia działań gaśniczych, doskonalenie umiejętności dowódczych i wykonawczych podczas zdarzeń na obszarach leśnych, weryfikowanie gotowości operacyjnej sił i środków do wykonywania działań ratowniczych, weryfikowanie przygotowania terenów poligonu do prowadzenia działań ratowniczych – drogi pożarowe, zbiorniki wodne, budowa magistrali wodnych itp., weryfikacja wiedzy i umiejętności ratowników z zakresu ratownictwa medycznego, poprzez wprowadzenie założenia z tego obszaru i doskonalenie zasad formowania kolumny lub zespołu pojazdów uprzywilejowanych oraz przemieszczania się na miejsce zdarzeń.

Foto. KM PSP Toruń

Exit mobile version