Strażackie ćwiczenia na terenie PPG Cieszyn

We wtorek na terenie zakładu PPG Cieszyn przeprowadzone zostały ćwiczenia straży pożarnej.

Ćwiczenia zostały podzielone na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W części praktycznej uczestnicy zapoznali się z najistotniejszymi kwestiami dotyczącymi m.in.: przyjętych dla zakładu scenariuszy awaryjnych, zadań jakie są przypisane do realizacji dla poszczególnych służb i instytucji współdziałających, jak również informacji na temat obiektów położonych w prognozowanych strefach zagrożenia.

Część praktyczna zakładała wyciek surowca łatwopalnego ze zbiornika, rozlanie się wewnątrz tacy i pożar powierzchniowy surowca łatwopalnego w tacy zbiorników magazynowych, na jednym z obiektów należących do zakładu.

W ćwiczeniach udział wzięły zastępy z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych w Cieszynie, Skoczowie i Ustroniu, OSP Cieszyn Marklowice, OSP Cieszyn Boguszowice oraz Pluton nr 3 ‘Magistrala Bielsko’ i lekki samochód ratownictwa chemicznego z Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej.

Foto. ogn. Michał Fielek

Exit mobile version