W sobotę 25 września na terenie Nadleśnictwa Kędzierzyn odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „BORUTA 2021” dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Celem organizowanych ćwiczeń było:

  • Doskonalenie alarmowania, dysponowania, przemieszczania i koncentracji pododdziałów Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego,
  • Doskonalenie umiejętności współpracy pomiędzy jednostkami OSP w zakresie organizacji punktu czerpania wody oraz dostarczania wody na duże odległości,
  • Sprawdzenie zakresu i możliwości taktycznych dostępnego sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek OSP,
  • Sprawdzenie możliwości prowadzenia długotrwałych działań gaśniczych na terenach kompleksu leśnego,
  • Doskonalenie umiejętności organizacji i dowodzenia pododdziałami gaśniczymi przez kadrę dowódczą KP PSP w Kędzierzynie-Koźlu.

W ćwiczeniach gaśniczych zaangażowane były 24 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, kadra kierownicza i dowódcza KP PSP w Kędzierzynie-Koźlu oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Kędzierzyn. Łącznie w ćwiczeniach udział wzięło blisko 140 osób.

Foto. KP PSP w Kędzierzynie-Koźlu

o autorze

Redakcja/Łukasz