W środę 13 października na terenie braniewskiego terminala przeładunkowego gazu płynnego „Glob – Terminal” odbyły się  ćwiczenia pod kryptonimem „GLOB 2021”.

Scenariusz ćwiczeń zakładał wyciek gazu na froncie rozładunku cystern szerokotorowych. Jeszcze przed przybyciem straży pożarnej działania związane z ograniczeniem emisji gazu podjęte zostały przez pracowników, którzy nakazali ewakuację dla personelu terminala. Część wagonów znajdująca się w pobliżu cysterny, z której wydobywał się gaz została odciągnięta w bezpieczne miejsce.

Podczas ćwiczeń prowadzono działania polegające na:

  • zapewnieniu odpowiedniego zaopatrzenia wodnego z sieci hydrantowej i pobliskiego zbiornika wodnego,
  • prowadzeniu działań w obronie i w natarciu,
  • przygotowanie się do informowania o zagrożeniu mieszkańców i użytkowników obiektów sąsiednich,      
  • przyjmowaniu kolejnych sił i środków,
  • przerwaniu przeładunku w sąsiednich wagonach oraz ich przemieszczenia,
  • przygotowaniach do likwidacji wycieku i próbie zabezpieczenia miejsca emisji,
  • uszczelnieniu przewodu przy armaturze cysterny kolejowej,
  • organizowaniu ruchu wahadłowego na drodze powiatowej w bezpośrednim sąsiedztwie terminala gazowego,
  • współdziałania kierownictwa zakładu ze służbami ratowniczymi,
  • uruchomieniu dodatkowych zasobów ratowniczych w tym strażaków KP PSP.

W ćwiczeniach udział wzięły wydzielone siły i środki z Komendy Powiatowej PSP w Braniewie, Wojskowej Straży Pożarnej i Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego z Elbląga.

Foto. PSP Braniewo 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl