W ubiegłym tygodniu w Cisiej Woli odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe straży pożarnej z powiatu miechowskiego.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że doszło do wybuchu w budynku leśniczówki na terenie Leśnictwa Trąby w Cisiej Woli. Pilarz, który w pobliżu budynku leśniczówki prowadził ścinkę drzewa w wyniku wybuchu stracił koncentrację i został przyciśnięty przez drzewo.

W działania zaangażowano jednostki straży pożarnej z powiatu miechowskiego, Grupę Poszukiwawczo – Ratowniczą ‘KRAKÓW-5’ i Grupę Ratownictwa Specjalistycznego OSP w Krakowie.

Ćwiczenia miały na celu:

 • doskonalenie działań z zakresu ratownictwa poszukiwawczo – ratowniczego i technicznego,
 • sprawdzenie stanu gotowości bojowej JRG, poziomu wyszkolenia załogi, działania środków alarmowania i łączności,
 • utrwalenie podstawowych zasad związanych z uwalnianiem osób z trudno dostępnych miejsc oraz przeprowadzeniem ewakuacji ludzi,
 • doskonalenie form i metod koordynacji działań ratowniczych podczas zdarzeń, do których zadysponowano siły i środki z terenu powiatu oraz spoza powiatu,
 • zapoznanie ze specyfiką obiektu i terenu,
 • sprawdzenie funkcjonowania systemów łączności z wykorzystaniem samochodu dowodzenia i łączności,
 • doskonalenie współdziałania i dowodzenia siłami i środkami KSRG z innymi służbami uczestniczącymi w ćwiczeniach.,
 • zapoznanie się służb ratowniczych z charakterystyką terenu leśnego,
 • doskonalenie działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych w terenie oraz współpraca z Policją w tym zakresie,
 • sprawdzenie procedur alarmowania, dysponowania i powiadamiania zgodnie z planem ratowniczym dla powiatu miechowskiego,
 • praktyczne sprawdzenie możliwości taktyczno – technicznych zastępów przewidzianych do udziału w ćwiczeniach,
 • doskonalenie technik stosowania sprzętu technicznego w tym stemplowanie stropów i ścian,
 • doskonalenie umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Foto. fb/Kamil Kobylarczyk Fire Rescue Photo

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl