30 maja w oddziale leśnym „59 c” leśnictwa Wyszel odbyły się manewry leśne jednostek PSP i OSP powiatu ostrołęckiego.

Były one przygotowane jak i zrealizowane przez Komendę Miejską PSP w Ostrołęce we współpracy z Nadleśnictwem Ostrołęka. Zgłoszenie o dużym pożarze lasu w pobliżu miejscowości Przystań do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Ostrołęce wpłynęło z Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Ostrołęka. W pierwszej kolejności na miejsce ćwiczeń były dysponowane siły i środki z gminy Olszewo Borki oraz JRG PSP Ostrołęka. Do pożaru jako pierwsi dotarli strażacy z OSP Nowa Wieś, którzy dokonali rozpoznania i stwierdzili, iż pali się około 1ha lasu, który nadal się rozprzestrzenia. W związku z rozwojem sytuacji dysponowanych było kolejnych kilkanaście zastępów gaśniczych. W celu ugaszenia pożaru podawano 10 prądów gaśniczych. W celu zapewnienia wystarczającej ilości środka gaśniczego ,co było kluczowe dla osiągnięcia celu, zbudowano dwa punkty czerpania wody. Pierwszy punkt zbudowano na bazie zbiornika przeciwpożarowego w lesie w leśnictwie Przystań z którego poprowadzono magistralę na odległość 1,2 km oraz drugi przy moście na rzece Omulew oddalony 3 km od pożaru, z którego pojazdy gaśnicze dowoziły wodę do pożaru – poinformowała Komenda Miejska PSP w Ostrołęce.

Głównym celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie przygotowania i doskonalenia współdziałania sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do prowadzenia działań podczas pożarów wielkoobszarowych lasów. Dodatkowo była to możliwość doskonalenia umiejętności dowodzenia przez kadrę dowódczą Państwowej Straży Pożarnej, praktyczne sprawdzenie możliwości podawania wody na duże odległości.

W ćwiczeniach udział wzięły cztery zastępy z KM PSP Ostrołęka i 13 zastępów OSP z powiatu ostrołęckiego: Dobrołęka, Nowa Wieś, Rzekuń, Dzbenin, Borawe, Olszewo Borki, Goworowo, Kunin, Czerwin, Suchcice, Troszyn, Zabiele Wielkie, Rżaniec. W sumie 90 strażaków.

Foto. KM PSP Ostrołęka

o autorze

Redakcja/Łukasz