Defilady, wielkie uroczystości, wręczenie odznaczeń i awansów – tego w tym roku nie zobaczymy. Tegoroczne obchody Dnia Strażaka będą skromne, bardzo skromne.

Powód oczywiście jest jeden – pandemia koronawirusa.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej odwołała zaplanowane na sobotę, 2 maja Centralne Obchody Dnia Strażaka, odbędzie się jedynie wręczenie nominacji generalskich w Pałacu Prezydenckim. Nie zapadła jeszcze decyzja w jakiej formie i kiedy odbędzie się promocja oficerska.

Mazowiecka Komenda Wojewódzka PSP zrezygnowała z tradycyjnej pielgrzymki do relikwii Świętego Floriana, które znajdują się w Bazylice Katedralnej Diecezji Warszawsko-Praskiej. O godzinie siódmej 4 maja odprawiona zostanie jedynie msza święta z udziałem kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej PSP i przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP województwa mazowieckiego. Msza będzie transmitowana na profilu YouTube Salve NET.

Jak to będzie wyglądało ‘w terenie’? O to zapytaliśmy rzecznika prasowego Komendanta Głównego PSP st. kpt. Krzysztofa Batorskiego.

Rzecznik poinformował nas, że tegoroczne obchody Dnia Strażaka będą skromne i kameralne. Uroczystości odbędą się na terenie danej komendy tylko z udziałem kadry kierowniczej, funkcjonariuszy i osób pracujących, nie będą zapraszane osoby z zewnątrz. 

Podczas tych kameralnych, skromnych uroczystości nastąpi jedynie odczytanie wyciągów z postanowień o przyznaniu odznaczeń oraz wyciągów rozkazów o nadaniu wyższych stopni służbowych. Decyzje o odznaczeniach i awansach będą przekazywane indywidualnie przez zwierzchników.

o autorze

Redakcja/Łukasz