Od kilku dni strażacy Państwowej Straży Pożarnej w całym kraju przygotowują się do nadchodzących suchych, upalnych dni lata i zwiększonego zagrożenia pożarowego w lasach.

Na polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej strażacy przeprowadzają kontrole zbiorników przeciwpożarowych, rozpoznają drogi pożarowe i ćwiczą praktycznie pobór środka gaśniczego z wykorzystaniem autopomp samochodów ratowniczo – gaśniczy i pomp będących na wyposażeniu.

Foto. PSP Słupca

Foto. PSP Świecie

Foto. PSP Świecie

Foto. PSP Kołobrzeg

Foto. PSP Sandomierz

W ubiegłym roku straż pożarna odnotowała ponad dziewięć tysięcy pożarów w lasach, największy z nich zniszczył powierzchnie blisko 50 hektarów.

Foto. PSP Złotów 

o autorze

Redakcja/Łukasz