31 lipca 2017 r. na terenie Obiektu Rekreacyjno – Sportowego w Koninie odbyły się ćwiczenia strażaków z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Nr 1 i 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie oraz druhów z OSP Krzymów i OSP Skulsk.

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie różnych technik ratowniczych, wykorzystywanych podczas podejmowania osób topiących się, z uwzględnieniem łączenia działań prowadzonych z wody i z linii brzegowej.

Ponadto korzystając z szerokich możliwości jakie daje pływalnia kryta i wręcz krystaliczna woda, sprawdzono także możliwości samoratowania strażaka w sytuacji, gdy w pełnym umundurowaniu specjalnym wpadnie do wody oraz w sytuacji, kiedy nurek natrafi pod wodą na sieć rybacką.

Ćwiczenia miały na celu przypomnienie funkcjonariuszom oraz druhom OSP z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać, prowadząc działania w obrębie lub na obszarach wodnych, zwłaszcza podczas sezonu letniego.

KM PSP Konin

o autorze

Redakcja/Łukasz