Kujawsko-pomorscy strażacy w ostatnich dniach ćwiczyli w opuszczonych i przygotowanych do rozbiórki budynkach na trasie przyszłej drogi ekspresowej S-5.

Ćwiczenia z organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych prowadzone były w powiecie świeckim na budynkach przeznaczonych do rozbiórki i udostępnionych przez głównego wykonawcę inwestycji i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Brali w nich strażacy i sprzęt ze Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej ‘CHEŁMŻA’ i Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego ‘TORUŃ’ w skład której wchodzą siły i środki z JRG 1 w Toruniu i JRG w Świeciu.

Ćwiczono między innymi:

  • rozpoznanie miejsce zdarzenia oraz jego otoczenia,
  • ocenę stanu konstrukcji ze szczególnym uwzględnieniem jej stabilności , naprężeń i zagrożeń wtórnych,
  • zabezpieczanie konstrukcji w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa ratowników prowadzących działania ratownicze i dla ewakuacji poszkodowanych z wykorzystaniem posiadanego sprzętu,
  • wykonywanie dostępu do poszkodowanych poprzez wykonanie dojść i przebić, z zastosowaniem sprzętu ratowniczego,
  • specyfikę udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym w miejscu ich odnalezienia,
  • specyfikę ewakuacji poszkodowanych z obiektów po katastrofie budowlanej.

Foto. GDDKiA Bydgoszcz

o autorze

Redakcja/Łukasz