W dniach 13-19 lutego 2020 r. słuchacze Dziennego Studium Aspirantów turnus XXIII z Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie brali udział w ćwiczeniach na terenie Nadleśnictwa Herby.

Zakres ćwiczeń związany był z taktyką działań ratowniczych realizowaną podczas miejscowych zagrożeń spowodowanymi silnymi wiatrami.

Podczas ćwiczeń słuchacze mieli możliwość doskonalić techniki ratownicze, stosować zasady bezpieczeństwa podczas usuwania uszkodzonych i powalonych drzew oraz posługiwać się sprzętem ratowniczym. Przy zastosowaniu mobilnego stanowiska do wywoływania naprężeń w drewnie omówiono i zaprezentowano zjawisko, zagrożenia z tym związane oraz kolejność wykonywania cięć. Zastosowanie autodrabiny ze szkolnej JRG umożliwiło przećwiczenie wykonywanie czynności ratowniczych na wysokości. Ćwiczenia były cennym doświadczeniem słuchaczy i okazją zapoznania się ze specyfiką tego typu działań – informuje szkoła na swojej stronie.

Foto. CS PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz