Od 11 do 13 lutego w Koprzywnicy na obiekcie przetwórni owoców zostały przeprowadzone ćwiczenia w ramach doskonalenia zawodowego dla trzech zmian służbowych JRG PSP Sandomierz.

W obiekcie produkcyjno- magazynowym strażacy zapoznali się rozkładem pomieszczeń, umiejscowieniem przeciwpożarowych wyłączników prądu, hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych oraz z systemami przeciwpożarowymi.

Ćwiczenia były dobrą okazją do doskonalenia prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych w obiekcie przetwórni oraz sprawdzenia współpracy pomiędzy zastępami straży pożarnej a personelem zakładu w zakresie ewakuacji. W ćwiczeniach brała udział jednostka OSP z Koprzywnicy.

KP PSP Sandomierz

o autorze

Redakcja/Łukasz