Na co dzień ratują życie ludzkie, mienie, będące w niebezpieczeństwie zwierzęta. To nie wszystko! Nie mówi się o tym wiele, ale są jedną z grup, mającą największy wpływ na ratowanie naszej planety i jej klimatu. Strażacy to nasi bohaterowie i wzór do naśladowania.

Z myślą o nich i autorytecie jakim cieszą się w społeczeństwie, przygotowaliśmy konkurs, który pozwoli strażakom – zarówno z Ochotniczych Straży Pożarnych jak i tym młodszym z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – pochwalić się osiągnięciami w walce o klimat. Chcemy prezentować ich codzienność, wyzwania z jakimi się mierzą, zrozumieć, by docenić jeszcze bardziej, zainspirować do szerszego działania i połączyć siły – dla klimatu.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać krótki materiał filmowy na temat zaangażowania OSP i MDP w działania na rzecz klimatu. Na budowanie proekologicznych postaw składają się często proste, codzienne czynności, takie jak warsztaty i rozmowy na temat zmian klimatu i sposobów zapobiegania im, angażowanie lokalnej społeczności w dbanie o najbliższe otoczenie (np. lokalne jezioro, rzekę, las), montowanie przydomowych zbiorników do łapania deszczówki, budowanie zbiorników retencyjnych, zadrzewianie i przeciwdziałanie zaśmiecaniu środowiska naturalnego, ale też bardziej spektakularne działania, takie jak wsparcie w walce ze skutkami zmian klimatu – suszy, powodzi, wichur itp. 

Film powinien trwać nie dłużej niż dwie minuty, dlatego kapituła konkursowa zwróci szczególną uwagę na kreatywność i ciekawe podejście do tematu. Punktowane będą zarówno treść przekazu i jego walory edukacyjne, ale także forma – estetyka, pomysł, sposób wykonania. 

Na zwycięzców czekają wartościowe nagrody do wyboru m.in. kamera GoPro, kamera termowizyjna, projektor multimedialny, myjka ciśnieniowa czy zestaw ratownictwa medycznego. Najciekawsze filmy prezentowane będą na fanpage’u magazynu “Strażak” oraz u patronów medialnych i partnerów konkursu.

 

Wydarzenie na Facebooku

Regulamin konkursu: https://bit.ly/3cDh0Ht 

Kontakt: [email protected]

o autorze

Redakcja