W związku z prognozowanym ociepleniem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne o możliwym wezbraniu wody w rzekach z przekroczeniem stanów ostrzegawczych i alarmowych na terenie województwa mazowieckiego.

Najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się na terenie powiatu płockiego, gdzie od 9 lutego 2021 roku poziom wody w Wiśle przekracza stan alarmu przeciwpowodziowego.

W związku z prognozowana odwilżą i prawdopodobnym wystąpieniem fali wezbraniowej na rzekach strażacy dokonali przeglądu sił i środków w ramach odwodów operacyjnych, w tym stanu wyposażenia w łodzie, pompy wysokiej wydajności, agregaty prądotwórcze i sprzęt logistyczny.

Obecnie strażacy monitorują stan wałów przeciwpowodziowych i poziom wody w rzekach na terenie woj. mazowieckiego. Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie oraz komendy powiatowe i miejskie PSP woj. mazowieckiego są w stałym kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego szczebla wojewódzkiego i powiatowego, analizują raporty meteorologiczne oraz współpracują z ekspertami z instytucji Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które prowadzi akcję lodołamania na Wiśle między Włocławkiem a Płockiem.

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl