Wszyscy członkowie ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczą w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych (organizowanych przez państwową straż pożarną albo gminę), będą za to otrzymywać ekwiwalent pieniężny. Tak wynika z nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej, którą uchwalili posłowie – czytamy na stronie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Dotychczas były wątpliwości, czy ekwiwalent przysługuje np. bezrobotnym, rolnikom i emerytom, ale nowelizacja zrównuje wszystkich strażaków uprawnionych do jego otrzymywania. Jego dokładną wysokość ma ustalać rada gminy ? dotychczas nie mogła tego robić, co potwierdzało orzecznictwo sądowe.

Ekwiwalent nie może jednak przekraczać 17,05 zł za godzinę (1/175 przeciętnego wynagrodzenia oficjalnie ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny, które obecnie wynosi 2983,98 zł).

Nowelizacja określa też, że kierować wozem strażackim ochotniczej straży pożarnej może osoba, która ma zaświadczenie wydane przez odpowiedniego wójta, że odbyła wymagane badania lekarskie i psychologiczne. Samorządowcy będą też mogli przekazywać jednostkom OSP pieniądze na ich potrzeby w formie dotacji. Ustawę rozpatrzy teraz Senat.

o autorze

Redakcja