Od lipca żołnierze dostaną podwyżkę uposażenia w wysokości 300 zł miesięcznie. Będzie ona doliczona do dodatku za długoletnią służbę. Od 1 października planowane są również podwyżki wynagrodzeń w innych służbach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwu Sprawiedliwości. W efekcie tego na wyższe uposażenia mogą liczyć także funkcjonariusze Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

Zgodnie z zapowiedzią premiera Donalda Tuska wszyscy żołnierze zawodowi już w drugiej połowie tego roku będą więcej zarabiać. Podstawą do wypłaty podwyżki jest rozporządzenie ministra obrony narodowej z 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Długa służba

Zgodnie z nim zwiększenie dodatku do uposażenia nastąpi formie dodatku za długoletnią służbę wojskową. Wszyscy żołnierze bez względu na staż otrzymają dodatek za długoletnią służbę w wysokości 300 zł. Aby nie było różnic w liczeniu stażu, to obok m.in. zasadniczej służby wojskowej konieczne stało się włączenie do takich okresów odbywania służby przygotowawczej do stażu służby.

Jednocześnie zostanie utrzymany dodatek za długoletnią służbę liczony procentowo (od 3 proc. do 30 proc. należnego uposażenia zasadniczego).

Strażacy poczekają

Od 1 października planowane są również podwyżki uposażenia w innych służbach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwu Sprawiedliwości. W efekcie tego na wyższe uposażenia mogą liczyć także funkcjonariusze Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

W uchwalonej przez Sejm 27 stycznia 2012 r. ustawie budżetowej na ten rok przyjęto, że w przypadku niewykorzystania do 30 września 76 mln zł z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostaną one przeznaczone na podwyżki dla funkcjonariuszy pozostałych służb. Poszczególne formacje dostaną do rozdysponowania na podwyżki następujące kwoty:

Straż Graniczna – 16,5 mln zł,

Państwowa Straż Pożarna – 30,2 mln zł,

Biuro Ochrony Rządu – 2,2 mln zł,

Służba Więzienna – 27,2 mln zł.

Jak sprawdziliśmy, podziału utworzonej rezerwy celowej dokona minister finansów w porozumieniu m.in. z ministrem spraw wewnętrznych, nie później niż do 31 grudnia 2012 r. W praktyce więc może się okazać, że podwyżki chociaż zaplanowane na ten rok mogą faktycznie być zrealizowane dopiero na początku przyszłego.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przypomina, że przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej wynosi 4067 zł, Państwowej Straży Pożarnej – 3945 zł, Biura Ochrony Rządu –4204 zł, a Służby Więziennej – 4037 zł.

Źródło: Gazeta Prawna

o autorze

Redakcja