Grupa 60 strażaków Państwowej Straży Pożarnej rozpocznie dzisiaj pracę w centralnym szpitalu MSWiA w Warszawie i szpitalu tymczasowym na PGE Narodowy.

Decyzję o oddelegowaniu strażaków podjął kilka dni temu Komendanta Główny Państwowej Straży Pożarnej.

W skład grupy weszło 32 strażaków z województwa mazowieckiego i 28 strażaków z województw: podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko –mazurskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego.

Wszyscy posiadają uprawniania ratownika medycznego i mogą m.in. obsługiwać respiratory, dokonywać wkłuć, podawać lekarstwa.

Strażacy będą pełnili dyżury od 1 kwietnia do 31 maja 2021 roku.

W szeregach Państwowej Straży Pożarnej jest ponad 2400 strażaków z uprawnieniami ratownika medycznego, z czego 170 oddelegowano do pracy w szpitalach, szpitalach tymczasowych i oddziałach zajmujących się osobami zakażonymi koronawirusem.

Foto. KW PSP Warszawa

o autorze

Redakcja/Łukasz