24 października w Kowalach Pańskich – Kolonii w powiecie tureckim odbyła się uroczystość nadania miejscowej szkole podstawowej imienia Strażaków Polskich.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Ryszar Bartosik – Poseł na Sejm RP, nadbryg. Marek Kubiak – dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, mł. bryg. Arkadiusz Przybyła – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Anna Majda – Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, st. bryg. Dariusz Stasiak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Turku.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej w miejscowym kościele parafialnym, po zakończeniu, której goście przemaszerowali do budynku szkoły przy akompaniamencie orkiestry z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach.

W dalszej części wydarzenia zaproszeni goście zostali zapoznani z historią placówki oświatowej, przedstawioną przez Ewę Kałużną – dyrektora szkoły. Po odczytaniu uchwały Rady Gminy Kawęczyn oraz przekazaniu oficjalnej dokumentacji potwierdzającej nadanie szkole podstawowej imienia Strażaków Polskich, zaproszeni goście przekazali gratulacje związane w wyborem patrona.

Uroczystość zakończyła się częścią artystyczną.

Foto. szkoła

o autorze

Redakcja/Łukasz