Spotkanie ostatniej szansy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych nie przyniosło porozumienia. Dzisiaj od godziny 12:00 przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie powstało miasteczko protestacyjne strażaków Państwowej Straży Pożarnej. 

Strażacy domagają się rewaloryzacji funduszu wynagrodzeń za lata 2008‐2014 o co najmniej 17% – tytułem rekompensaty wzrostu kosztów inflacji, z czego 10% jeszcze w tym roku, kolejne 7% w roku 2017 lub w programie modernizacyjnym oraz pokrycia w całości z budżetu państwa kosztów związanych z wysługą lat i wzrostu stawki za służbę w godzinach nadliczbowych z 60 % do 100 % za godzinę pracy.

Mimo obietnic składanych przez minister MSW Teresę Piotrowską rozmowy nie przyniosły przełomu. Wczorajsze spotkanie ostatniej szansy również zakończyło się niepowodzeniem.

– Krajowa Sekcja Pożarnictwa złożyła rządowi postulaty rewaloryzacji funduszy wynagrodzeń i podniesienia stawek za nadgodziny w 2013r. Z minister MSW Teresą Piotrowską prowadziliśmy rozmowy od października 2014 r. Na spotkaniu 2 grudnia 2014 r. uzupełniliśmy nasze postulaty o zabezpieczenie środków na wypłatę wysługi lat. W kwietniu tego roku przekazaliśmy ponownie nasze wszystkie postulaty. W celu usystematyzowanego i cyklicznego prowadzenia dyskusji w gronie przedstawicieli MSW, szefów służb oraz związków zawodowych zostało opracowane nawet Zarządzenie MSW o Forum Dialogu Społecznego. Niestety, mimo zapewnień Pani Minister, że jest zwolennikiem dialogu społecznego i dyskusji na argumenty, rozmowy nie przyniosły oczekiwanego rezultatu – wyjaśnia Robert Osmycki, przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

Strażacy z Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” planują złożyć na ręce premier Kopacz petycję z postulatami.

W proteście przed KPRM wezmą udział strażacy ze wszystkich województw. Akcja będzie miała charakter rotacyjny. Strażacy dwóch różnych województw będą wymieniać się co 24 godziny. Zamierzają protestować w swoim czasie wolnym od służby.

Miasteczko Protestacyjne przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów jest kolejnym etapem akcji protestacyjnej, która rozpoczęła się 24 sierpnia br. bojkotem kontroli inspekcji gotowości operacyjnej. W ślad za nim, od 1 września strażacy bojkotują nieodpłatne prace gospodarcze: remontowe, budowlane, naprawcze w jednostkach Straży Pożarnej. 7 września rozpoczął się bojkot szkoleń w jednostkach ratowniczo – gaśniczych w Państwowej Straży Pożarnej oraz prowadzenia szkoleń i zawodów Ochotniczej Straży Pożarnej.

Historia konfliktu, kalendarium negocjacji prowadzonych przez KSP „Solidarność”

Źródło: Solidarność

o autorze

Redakcja