Warmińsko-Mazurska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej ogłosiła przetarg na dostawę nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Przedmiotem postępowania jest dostawa sześciu samochodów ratowniczo – gaśniczych. Zamówienie zostało podzielone na sześć części:

Część 1, 2  – Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy 4×4 ze zbiornikiem wody 5000 l, zbiornikiem środka pianotwórczego, autopompą o wydajności min. 4200 l/min, działkiem wodno-pianowym, wyciągarką i sprzętem opisanym w specyfikacji. Zabudowa w układzie 4+4+1.

Część 3, 4, 5 i 6 – Średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Wymagane jest podwozie 4×4 i zabudowa wyposażona w zbiornik wody o pojemności min. 3000 l, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa o wydajności 2400 l/min, działko wodno-pianowe.

Zamówienie należy wykonać do końca listopada 2021 roku.

W dokumentacji nie znalazła się informacja do jakich jednostek trafią samochody.

Foto. KW PSP Olsztyn 

o autorze

Redakcja/Łukasz